den trettiosjunde meningen

Är du hemma nu?

den trettiosjätte meningen

Lino Ventura måste vara filmhistoriens mest sorgsna man.

den trettiofemte meningen

Jag är för närvarande närmast besatt av Moviestar med Harpo.

den trettiofjärde meningen

Jag är akut semmelsugen.

den trettiotredje meningen

Ska det aldrig bli onsdag?

den trettioandra meningen

Att jobba med Excel är verkligen tristess i dess renaste form.

den trettioförsta meningen

Ibland blir man bara så trött på andra människor.

den trettionde meningen

Jag ville bara skriva hur härligt det är med all nyfallen snö, men det är någon som borrar i väggen alldeles bredvid så jag håller på att bli galen.

den tjugonionde meningen

Jag är glad att jag får älska dig.


den tjugoåttonde meningen

Tystnaden är underskattad.

den tjugosjunde meningen

Idag kände jag mig äntligen som en fri människa.

Den tjugosjätte meningen

Men var kommer alla människor ifrån, och varför redan nu?


Den tjugofemte meningen

Ibland är det obehagligt hur beroende man kan vara av en annan människa.

den tjugofjärde meningen

Att göra halsband tillsammans med sitt kusinbarn är den bästa tröst man kan tänka sig.


den tjugotredje meningen

Det är härligt att börja ett nytt jobb när man känner att man klarar av det.

den tjugoandra meningen

Vissa dagar är så mycket bättre än andra, även om de på ytan kan verka identiska.

den tjugoförsta meningen

Det ger en sådan tillfredsställelse att känna att man verkligen lyckats prestera något som ett tag verkade omöjligt.

den tjugonde meningen

Happy birthday David!

den nittonde meningen

I morse hade jag sällskap med månen på väg till stan.

den artonde meningen

llska kan ibland vara konstruktiv.


den sjuttonde meningen

Självbedrägeri är en konstart de flesta är mästare i.


Den sextonde meningen

Bara kommit till den sextonde meningen och redan börjar jag tumma på reglerna.